תערוכה

2015 ברזיל

תערוכה

2015 טורקיה

תערוכה

2016 קולומביה

תערוכה

2017 אוטומכניקה שנחאי

תערוכה

2017 קניה

תערוכה

יריד קנטון 2017

תערוכה

2018 אוטומכניקה שנחאי

תערוכה

2019 אוטומכניקה שנחאי

תערוכה

אנו נשתתף באופן פעיל בתערוכות ברחבי העולם בעתיד!